Condiţii generale

Prezentele „Condiţii generale“ determină principiile privind încheierea contractelor de vânzare prin magazinul on-line, proprietatea firmei „Diana”SRL ( www.diana-ltd.com ).
Aceste condiţii generale determină la fel şi principiile privind executarea contractelor, drepturile şi obligaţiile magazinelor on-line şi cu privire la Client, precum şi condiţiile privind procedură de reclamaţie. Completarea cererii de livrare din partea Clientului şi trimiterea acesteia este echivalent cu aprobarea prezentului Regulament.

Capitole principale:

§1. Părţile contractante
1.1. O Cerere(comandă) de livrare la magazinul on-line poate să facă orice perosană fizică care a împlinit 18 ani, precum şi orice persoană juridică sau organizaţie căruia legea îi recunoaşte capacitatea juridică, numit în continuare Client.  
1.2. Cealaltă parte contractantă este firmă „Diana”SRL cu sediul şi adresa de administrare: Republica Bulgaria, or.Blagoevgrad, piaţă G.Izmirliev 15, biroul 5, înregistrata la RC de pe lângă Agenţia Registrului având CUI conform Bulstat  811187662, cu numărul de identificare în scopuri de TVA BG811187662, numită în continuare „ Magazin on-line “ sau „ www.diana-ltd.com “.

§2. Definiţii
·         Website/site este un loc din reţeaua globală de Internet, accesibil prin adresa sa unică (URL) pe procese-verbale  HTTP, HTTPS sau alt proces-verbal  standartizat şi conţinând fişiere, programe, text, sunet, pictură, imagine sau alte materiale şi resurse;
·         Magazin – Magazin on-line, acţionând prin adresă www.diana-ltd.com, proprietatea lui „Diana”SRL şi care oferă produse, aflându-se în ofertă acestuia prin Internet;
·         Un Subiect, care administrează Magazinul – firma „Diana” SRL, care este şi proprietarul Magazinului on-line www.diana-ltd.com;
·         Producător este orice pesoană fizică sau juridică, care după meserie produce bunuri  finisate. În acest Magazin prin producător se aibă în vedere orice producător de anvelope auto, de exemlu. Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Vredestein, Pirelli, Yokohama, Mitas, KAMA şi submărcile acestora;
·         Client – persoană fizică care a împlinit 18 ani sau persoană juridică care face cumpărături din Magazin;
·         Utilizator este orice persoană fizică care a împlinit 18 ani şi care achiziţionează mărfuri sau utilizează servicii care nu sunt destinate pentru realizarea activităţii comerciale sau profesionale.
·         Preţul de vânzare este preţul final pentru o bucată  sau pentru o anumită cantitate de bunuri sau pentru un serviciu care include taxă pe valoare adăugată şi toate taxele şi impozite suplimentare;
·         Zi de lucru – toate zile săptămânii fără zilele de odihnă legale;
·         Termenul de executare a comenzii– timpul în care Magazinul pregăteşte comanda şi o dă unei firme de curierat pentru trimitere, în conformitate cu modul de livrare ales de Client;
·         Teremenul de livrare – timpul de livrare a marfei către Client, prin intermediul unei firme de curierat. Perioada de livrare depinde de modul de livrare ales de Client;
·         Plata On-line – un transfer prin internet direct şi rapid, făcut din partea Clientului din contul bancar prin intermediul sistemului aşa numitul transfer electronic;
·         Plată în avans (transfer bancar) – plata, efectuată din partea Clientului în banca prin cont bancar on-line, staţionară sau prin poşta;

§3. Ofertă
3.1. În www.diana-ltd.com vândem numai anvelope noi. (promoţii, disponibilităţi în depozit, vânzări totale şi altele se face după un anunţ prealabil)
3.2. Toate mărfuri, vândute în Magazin sunt NOI, libere de vicii fizice sau juridice, valoroase şi dispun de garanţie totală a producătorului  pe o perioadă de 24 de luni.
3.3. Orice informaţie legată de mărfurile inclusiv pliante, broşuri şi alte materiale de publicitate şi informaţie,  dar şi în afară de această şi informaţia inclusă pe paginile Magazinului şi adresată de către „Diana”SRL către Destinatarii şi Clienţii potenţiali  nureprezintă ofertă în sensul dreptului, ci numai o invitaţie pentru începere negocieri.
3.4. Listă de preţuri prezentată pe paginile Magazinului nu reprezintă ofertă comercială în sensul Legii privind obligaţiile şi contractеle/ LOC/, şi reprezintă doar o invitaţie de iniţiere tratative. (art. 13, al. 1 din LOC).

§4. Preţurile mărfurilor
4.1. Toate preţuri publicate pe paginile Magazinului „Diana” SRL, sunt indicate în leva bulgăreşti (BGN)/lei româneşti (RON) şi Euro(euro) şi includ TVA în cuantum de 20% conform legislaţiei bulgare.
În ce priveşte persoanele neînregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice şi juridice române, această ordine se va aplica până când pentru  DIANA SRL nu apare obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA într-un stat membru al UE.  
Pentru Clienţi care deţin un număr de identificare valabil în scopuri de TVA, eliberat din România, se aplică rată  zero TVA în condiţiile Livrărilor intracomunitare şi taxare inversă TVA conform legislaţiei bulgare.
4.2. Preţul indicat la marfa este valabil din momentul  lansării cererii de cumpărare din partea Clientului.  
4.3. Clientul plăteşte pentru marfa cumpărată precum şi costurile privind livrarea. Livrarea anvelopelor pentru autoturisme, vehicule uşoare, 4х4, până la adresa clientului sau biroul firmei de curierat Spidi, pe teritoriul Bulgariei, România este gratuit. 

§5. Comenzi
5.1. Magazinul „Diana”SRL admite comenzi în două feluri: pe pagină de Internet, accesibilă la adresă www.diana-ltd.com şi prin poşta electronică (e-mail). 
5.1.1. Comenzi în Magazinul on-line www.diana-ltd.com se pot face 24 de ore în 24 de ore, 7 zile în săptămână pe pagină de Internet. Este necesar clientul să aibă o adresă e-mail şi un număr de telefon în vederea depunerii cererii în mod corect. Aceasta este modul cel mai rapid, simplu şi corect pentru depunerea comenzii. Comanda de livrare pentru marfă aleasă  se poate face prin adăugarea produsului în coşuleţ  şi completarea formularului respectiv de înregistrare sau comanda rapidă fără înregistrare.  
Comanda pe pagina de Internet a Magazinului on-line www.diana-ltd.com constă în următoarele etape principale:
·         Alegerea de mărfuri din cele prezentate de pe pagină de Internet Magazinului on-line;
·         alegerea modului de plata;
·         completarea formularului de înregistrare sau cumpărare fără înregistrare
·         apăsarea butonului „Trimite“.
Magazinul www.diana-ltd.com , trimite în mod automat pe calea electronică o copie după comanda făcută de Client ca răspuns al cererii de livrare înaintate. Această reprezintă o confirmare că cererii de livrare făcută de Client îi este dat un număr în mod automat. După accea în termen până la 48 de ore, Magazinul trimite un mesaj  la adresă electronică dată de Client sau face legătură cu el altfel pentru:
А) confirmare pentru recepţionarea comenzii– în acest caz contractual de vânzare se încheie în ziua confirmării,
B) refuz de recepţionare a comenzii – în acest caz nu se ajunge la încheierea contractului.
C) propunere de schimbare, prezentarea unei aşa zisă contraofertă – în astfel de caz pentru a fi încheiat un contract este necesară confirmarea (aprobarea) contraofertei din partea Clientului.
În timpul sezonului de iarnă (un interes mărit la achiziţionarea de anvelope în perioada septembrie până la sfârşitul anului) şi sezonul de vară, termenele de livrare până la client pot fi prelungite. Deşi această, în privinţa Clientului, timpul de realizare a comenzii va fi în cadrul de 5 zile lucrătoare, iar termenul final nu poate fi mai lung de 30 de zile.  
5.1.2.Clientul poate face cerere de cumpărare şi prin poşta electronică: romania@diana-ltd.com . O astfel de comanda trebuie să conţină numele şi prenumele celui care face comanda, datele de contact al acestuia (poşta electronică şi telefon), adresă de livrare şi denumirea, cantitatea şi preţul bunurilor comandate.  În afară de datele enumerate, urmează suplimentar să trimiteţi şi numărul în scopuri de TVA valabil emis de statul membru respectiv al UE (această se referă numai la persoanele fizice sau juridice care cumpără produse având profesiuni libere şi serveşte la eliberarea facturii în mod corect). Comanda va fi confirmata din partea noastră prin poştă electronică sau prin telefon.
5.2. După apăsarea butonului „Trimite“, Clientul consimte „Condiţiile generale“ în felul lor din ziuă cumpărăturii. Această însemnă la fel că Clientul îşi dă acordul pentru folosirea datelor personale indicate de el din partea Magazinului în scopul realizării comenzii, precum şi pentru folosirea acestora în scop de marketing şi publicitate şi în scopul culegerii de opinii cu privire la calitatea serviciilor prestate de Magazin.
5.3. În legătură cu această în unele cazuri se iveşte nevoie a se face comanda de anvelope din depozitele producătorilor, timpul de realizare a comenzii poate fi prelungit şi este în funcţie de termenul de livrare  din depozitul producătorului. În astfel de cazuri Magazinul va informa Clientul despre perioadă orientativă de livrare. Dacă produsul nu poate fi livrat în termen de 30, Diana SRL se obligă să informeze Clientul despre această, după care Clientul poate să-şi dea acordul pentru prelungirea termenului livrării.  În cazul în care Clientul nu confirmă termenul mai lung,  „Diana” SRL, va restitui sumele achitate, dacă există transferate astfel de sume.
5.4. Comenzile se realizează conform ordinii de intrare ale acestora. Realizarea acestora depinde de numărul comenzii.  Iată de ce vă stimulăm sa faceţi comenzi pe pagină de Internet Magazinului on-line cea ce garantează în mod automat acordarea unui număr.
5.5. În cazul vânzării în cadrul timpului de promoţiuni şi vânzări totale se stabileşte o cantitate limitată de mărfuri şi realizarea comenzilor se face conform ordinii de intrare a comenzilor  până în momentul epuizării disponibilităţilor şi termenelor finale stabilite pentru această formă de vânzare.
5.6. La fiecare comandă se eliberează o dovadă de vânzare sub forma de factură şi garanţie.  

§6. Restituirea produsului
6.1. Drept de refuz
Orice utilizator are dreptul să refuză marfa cumpărată  din magazinul nostru www.diana-ltd.com şi să-о  restituie pe cont propriu  până la 7 (şapte) zile lucrătoare de la data primirii. Această este dreptul care se acordă conform art. 55, al.1 din Legea privind apărarea drepturilor consumatorului /LADC/
În acest scop trimiteţi formularul anexat completat înaintea expirării perioadei de 14 zile lucrătoare după ce aţi primit marfa:
·         prin poşta electronică: romania@diana-ltd.com;
·         prin fax la numărul: +359 2 814 8 125
·         or.Bulgaria, Sofia Centrul de anvelope Diana-Tzarigradsko şose №268
Întreagă livrare sau o parte din ea poate fi restituită. Nu este nevoie să declaraţi motivul restituirii! Marfa urmează să fie păstrată cu grija unui bun gospodar, conform art.45 Legea privind apărarea drepturilor consumatorului /LADC/ şi restituită în starea în care a fost primită.  În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciului noi vă rugăm să ne comunicaţi motivul datorită căruia  v-aţi hotărât să restituiţi marfa cumpărată.  
Restituirea sumei rămâne în termen de 30 de zile de la primirea marfei în depozitul nostru. Pentru recepţionarea marfei vă vom informa pe e-mail. Banii se restituie în contul bancar indicat de dvs. din formular.  
În cazul formularului completat noi luăm în vedere două excepţii, pentru care nu se aplică dreptul de refuz:
·         când livrarea se refera la bunuri, executate conform specificaţiei clientului. Aceasta include toate livrările de anvelope pe care le facem după comenzi individuale ale clienţilor noştri şi
·         când clientul este persoana juridică, adică nu este utilizator în sensul  §13, аl.1 din prevederile trecătoare şi finale din Legea privind apărarea drepturilor consumatorului /LADC/
6.2. Consecinţe în urmă refuzului
În cazul intrării în vigoare a unui refuz, mărfurile şi plăţile primate de părţi trebuie înapoiate şi restabilite.  Dacă produsele sunt înapoiate în stare proastă ( anvelopele nu trebuie să fie montate şi utilizate), comerciantul poate refuza să le primească înapoi,  iar în acest caz reţine preţul plătit şi restituie marfa în termen de 3 zile lucrătoare.
La restituirea se întocmeşte un proces-verbal de constatare, care atestă starea produselor înapoiate la recepţionarea acestora de către un reprezentant al  „Diana” SRL.
 
§7. Schimbarea comenzilor
7.1. Clentul are dreptul să facă schimbări în comanda sa până la momentul predării produsului din Magazinul firmei de curierat. Dacă schimbarea se face după acest moment, Clientului i se calculează o sumă de restituire a mărfii comandate iniţial  la suma pentru livrarea comenzii corectate.
Pentru schimbarea vă rugăm să contactaţi Magazinul prin forma de contact pe pagină de Internet,  prin poşta electronică la adresa: www.diana-ltd.com sau prin telefon la numărul indicat pe pagina de Internet.   

§8. Preţul livrării
8.1. Livrarea anvelopelor  pentru autoturisme, vehicule uşoare, 4х4,  până la adresa clientului sau biroul firmei de curierat Spidi pe teritoriul Bulgariei, România este gratuită. 

§9. Modul de plata
9.1. Plata pentru marfa se poate face din partea Clientului după următoarele modalităţi:
9.1.1. Înaintea predării marfei Clientului:
·         Transfer bancar tradiţional: După ce faceţi comanda de cumpărare prin metodă de plata aleasă  „Transfer bancar“, Clientul primeşte un mesaj în poşta electronică cu numărul comenzii. În acest caz termenul de realizare a comenzii se prelungeşte deoarece Magazinul urmează să aştepte mijloacele să intre în contul bancar al acestuia.
·         Transfer electronic, plata prin card bancar: În cazul trimiterii comenzii în vederea cumpărării bunurilor respective, Clientul face plata prinеPay sau EasyPay. Aceasta este modul de a face cumpărături prin Internet cel mai sigur şi rapid.  Mijloacele intra în contul Magazinului în momentul comenzii cea ce permite marfa să fie expediată imediat.  
9.1.2. Comanda va fi anulată în cadrul de 5 zile lucrătoare  , dacă nu intra sume în banca sau prin celelate modalităţi de plata prevăzute la pct. 9.1.1, iar prin transferul sumei, Clientul consimte pentru plata în avans  art. 53 din Legea privind apărarea drepturilor consumatorului /LADC/
Art. 53. (Mod. - MO, №64 din anul 2007 (1) Furnizorul nu are dreptul să primească plata în avans decât dacă are acordul expres a utilizatorului despre acest lucru.  
9.1.3. În momentul recepţionării mărfii:
·         Cu ramburs: În acest caz Clientul plăteşte curierului care a livrat marfa. Dovada pentru efectuarea plăţii către curier este scrisoarea de trăsură care însoţeşte marfa.  
9.2. În ce priveşte cazurile referitor unele mărfuri mai puţin populare sau asemenea livrate la comandă,  www.diana-ltd.com îşi păstrează dreptul pentru o eventuala cerere pentru plata în avans din partea Clientului  în cuantum de 30% din valoarea mărfii.  De exemplu: În cazul comenzii de anvelope din depozitul producătorului care nu sunt diponibile la www.diana-ltd.com , Magazinul va propune Clientului, acelaşi să plătească 30% din preţul în avans, înaintea livrării mărfii.În aceste cazuri se aplică art. 25 din Legea privind taxei pe valoare adăugată şi art. 54 din Regulamentul de aplicare a Legii privind apărarea drepturilor consumatorului pentru producerea unui eveniment fiscal şi revendicării impozitului TVA.
9.3. Magazinul poate conveni cu Clientul alte condiţii speciale şi forme de plata. În astfel de caz sunt în vigoare condiţiile şi modalităţile de plata menţionate în comanda, confirmata din partea Magazinului fiind acceptată de realizare şi executare a tuturor cerinţelor suplimentare legate de condiţiile convenite sau modalităţile de plata (precum şi plata în rate).

§10. Livrarea
10.1. Marfa comandată în Magazin, se livrează către Client cu ajutorul firmei de curierat Spidi SA pe teritoriul Republicii Bulgaria şi de firma Spidi pe teritoriul României.
10.2. Timpul de livrare include:
·         Timpul de pregătire a comenzii (completarea  mărfii, modul de plata, eliberarea documentului de livrare, împachetarea coletului)
·         Timpul de livrare în funcţie de modul de plata ales.  
În cazul plăţii prin banca, termenul de realizare a comenzii se prelungeşte deoarece Magazinul urmează  să aştepte că mijloacele să intre în contul bancar al acestuia. Termenul de executare a comenzii care este înscris în confirmarea de acceptare pentru executarea comenzii din partea Magazinului este cel mai posibil. Termenul definitiv (obligatoriu) de primire se stabileşte în timpul contactelor salariatului al Magazinului cu Client.  
Timpul de livrare cu ramburs şi în cazul plăţii  еPay sau EasyPay nu depinde de modul de plata.
10.3. Timpul de livrare declarat de Curier pe teritoriul Bulgariei este 1 zi de lucru. În cazuri excepţionale de livrare până la adrese mai îndepărtate şi localităţi mai mici, precum şi când ziua dintre confirmarea şi livrarea este o zi de sărbătoare, timpul de livrare poate fi prelungit pâna la 2-3 zile.
10.4. Firma de curierat livrează colete în orele  de la 9,30 până la 18,00 în zilele de lucru, iar sămbâtă de la ora 9,30 până la oră 14,00. Magazinul nu poate stabili, nici a se angaja cu o oră exactă privind livrarea coletului.  Înaintarea locului de muncă a Clientului (denumirea firmei) ca adresa de livrare a coletului  garantează livrarea în perioada între orele 9,30-17,30.
10.5. Livrarea pe teritoriul României se face prin firma de curierat Speedy Courier, timpul de livrare declarat de firma este 3 zile lucrătoare. În cazuri excepţionale de livrare până la adrese mai îndepărtate şi localităţi mai mici, precum şi când ziua dintre confirmarea şi livrarea este o zi de sărbătoare în România sau Bulgaria, termenul de livrare este următoarea zi de lucu.  În aceste cazuri timpul de livrare poate fi prelungit pănă la 4-5 de zile.
10.6. Firma de curierat livrează colete în orele de la 9,00 până la 18,00 ч. în zilele de lucru, iar sămbâtă de la ora 9,30 până la oră 14,00. Magazinul nu poate stabili, nici a se angaja cu o oră exactă privind livrarea coletului.  Înaintarea locului de muncă a Clientului (denumirea firmei) ca adresa de livrare a coletului  garantează livrarea în perioada între orele 9,30-18,00 .
10.7. Dacă Clientul lipseşte de la domiciliu de livrare, curierul face legătură cu Clientul şi stabilesc a doua vizită sau alt mod de predare a coletului.
10.8. În obligaţiile curierului nu intra  să ridice coletul pe etajele, mai ales colete având masa totală de peste 31 de kg.  În aceste cazuri coletul se livrează până la uşa de intrare a clădirii la parter.  
10.9. Înainte să plătiţi în numerar curierului vă rugăm să verificaţi dacă marfa livrată corespunde cu cea comandata de livrare. Verificarea coletului la primire este o condiţie obligatorie  pentru soluţionarea eventualele pretenţii a Clientului în privinţă tulburării integrităţii sau cantităţii coletului în timpul transportării.
10.10. Când plătiţi în numerar curierului la primirea mărfii, dovadă pentru efectuarea plăţii este scrisoarea de trăsură, anexată la colet. Ea este şi o atestare şi pentru încheierea contractului cu magazin. Factură se trimite Clientului împreună cu  scrisoarea de trăsură la curier. Conform DIRECTIVEI 2006/112/CO AL CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 referitoare la  sistemul comun al TVA, factura nu necesită semnătură sau ştampilă.
10.11. Magazinul nu poartă răspunde pentru întărzierea livrării, cauzată de neîndeplinirea contractului de transport cu firmelor de curierat.  
10.12. Magazinul nu poartă răspunde pentru nelivrarea mărfii sau întărzierea livrării cauzată de înaintării adresului de livrare  greşit sau inexact din partea Clientului.

§11. Garanţie şi reclamaţie produsului
11.1 "Diana" SRL nu este producătorul produselor oferite, ci doar un comerciant. Garanţia care se analizează este acordată în numele producătorului şi pe seamă lui. Perioada de garanţie este 24 de luni de la data achiziţionării produsului în ce priveşte defectele de fabricaţie al uzinei.
11.2. Motivul pentru a se analiza o reclamaţie este dovadă de cumpărare adică factura.  În caz de reclamaţie a produsului Clientul urmează să contacteze un operator care deserveşte Magazinul prin:
·         Forma de contact din pagină de Internet;
·         Poşta electronică având adresa: romania@diana-ltd.com .
După ce trimiteţi informaţia vă rugăm să faceţi legătură cu Magazin pe telefonul pentru Bulgaria +359 887 226 466; pentru România +40316300839 ca să discutaţi despre vizita curierului care să transporteze anvelopa reclamată  până la depozitul „Diana” SRL, sitaut în or.Sofia, Ţarigradsko şose №268 pe cont propriu.
11.3. Garanţia se acordă pe o peroadă de 24 de luni de la data cumpărării, dar nu pentru perioada mai lungă din momentul uzării protectorului care se vede de indicatorul pentru uzarea protectorului (TWI). Garanţia include numai defecte din vina producătorului adică, defecte de fabrică. O anvelopă uzată parţial sau pe o parte până la valoarea TWI este considerată complet uzată şi nu are garanţie.
11.4. Garanţia nu cuprinde defecte care sunt cauzate de:
·         Avarie mecanică (găurire, tăiere);
·         exploatare incorectă;
·         montaj incorect;
·         stare tehnică proastă a mijlocului de transport.
11.5. Termenul de analiza reclamaţiei este 30 de zile de la data recepţionării produsului reclamat din partea Magazinului.
11.6. Reclamaţia va fi recunoscută în orice caz cand se constată un defect de fabrică (executare proastă, defecte privind materialul sau defecte privind construcţia). În cazul recunoaşterii reclamaţiei Clientul primeşte produsul fără defecte sau  primeşte o despăgubire de bani în cuantumul mijloacelor achitate pentru produsul cumpărat.  
11.7. Firma "Diana" SRL nu poartă răspundere pentru pierederea timpului şi incomoditatea cauzate în timpul stationării automobilului,  precum şi alte daune în urmă produsului defectat, precum şi pentru procesul de reclamaţie care a avut loc.  

§12. Cumpărături sigure
12.1. Plata prin sistemele de plata ePay sau EasyPay.
www.diana-ltd.com  oferă clienţilor săi plata produselor cumpărate prin sistemele de plata prin carduri ePay sau EasyPay. Avantajul în folosirea unor astfel de modalităţi de plata consta în faptul că Magazinul primeşte mijloacele imediat şi poate să trimită produsele cupmărate pe moment , precum şi că în orice moment Clientul poate refuza comanda.  

§13. Apărarea datelor personale
13.1. Datele personale a Clienţilor acordate Magazinului se prelucrazea de către  „Diana” SRL.
„Diana” SRL este înregistrată ca Operator cu date de caracter personal de către Comisia pentru apărarea datelor personale sub numărul 32195.
13.2. După ce cererea se trimite în Magazin, Clientul îşi expimă acordul pentru acordarea datelor personale ale acestuia în baza de date a Magazinului şi pentru prelucrarea acestora în scopul executării contractului.  Acordarea datelor personale din partea Clientului şi acordul pentru prelucrarea acestora sunt necesare pentru realizarea comenzii din partea Magazinului. Clientul poartă răspundere pentru acordarea datelor personale incorecte.  
13.3. Datele personale încredinţate se folosesc numai pentru realizarea contractului.
13.4. Datele personale nu se oferă altor subiecte în scopuri de marketing.
13.5. Dacă este necesar putem comunica datele personale a dvs. altor companii de exemplu cu companii de curierat care vă vor livra produsele. Aceste companii pot folosi datele dvs. numai pentru prelucrarea comenzii, şi nu în alte scopuri.  
13.6. Prin acceptarea condiţiilor generale şi cu acordul dvs. noi putem să utilizăm e-mail-ul dvs. ca să vă trimitem buletinul nostru pe care îl puteţi renunţa în orice timp.
13.7. Datele personale încredinţate sunt  păstrate şi apărate conform principiilor determinate de normele de drept în vigoare  - Legea privind apărarea datelor personale, în vigoare din data 01.01.2002 (Promulgat în MO №1 din 4 ianuarie 2002 cu modificări ulterioare).
13.8. Utilizare de  biscuiţi (Cookies)
Pe diferite pagini noi folosim "biscuiţi", pentru a se permite utilizarea unor anumite funcţiuni. Această sunt nişte mici file text care sunt păstrate pe calculatorul dvs. Majoritatea din "biscuiţilor” folosite de noi după sfârşitul sesiunii browser-ului se radiază din hard disc-ul al dvs. (aşa numitele biscuiţi de sesiune). Aşa numitele "biscuiţi" (Cookies) pe termen lung se folosec de asemenea.
La o altă vizitare în site-ul nostru acestea vor cunoaşte în mod automat că aţi fost la noi şi ce fel de intrări şi setări aţi folosit. Puteţi să vă opuneţi împotrivă folosirii "biscuiţilor", prin alegerea unor setări potrivite pe browser-ului dvs. , dar noi am dori să menţionăm că în acest caz dvs. nu veţi putea folosi  în totalitate toate funcţiile pe acest site.
13.9. Crearea unui profil de utilizator anonim pentru analiza web.
Acest web site foloseşte Google Analytics, aceasta este un serviciu pentru analiza web, oferită de Google Inc ("Google"). Google Analytics foloseşte aşa numitele "biscuiţi" (file text), care se păstrează în calculatorul dvs. pentru a avea posibilitatea de a analiza utilizarea site -ului.
Informaţia generată de "biscuiţi" pentru utilizarea acestui site,  de obicei se redă spre server-ul lui Google din SUA şi se păstrează acolo. În cazul activării  IP – anonimitate pe acest site, adresa dvs. IP va fi limitată în prealabil în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene  sau alte ţări pe lângă Conveţia pentru Spaţiul economic European. Numai în cazuri excepţionale adresa IP completă se transferă la server-ul lui Google din SUA şi acolo se limitează. La comanda proprietarului  acestui site Google va utiliza aceasta informaţie pentru evaluarea utilizării acestui web site pentru introcmirea rapoarte despre activitatea web site-ului şi acordarea altor servicii legate de web site uri şi Internet în privinţă proprietarului web site-ului.  
În cadrul lui Google Analytics, IP adresa oferita de browser-ul dvs. – nu va fi introdusă odată cu alte date din  Google. Puteţi renunţa păstrarea de "biscuiţi", prin alegerea setărilor potrivite de pe browser-ul dvs. , dar am dori să menţionăm că în acest caz dvs. nu veţi putea folosi  în totalitate toate funcţiile pe acest site.
În afară de această dvs. puteţi de asemenea să preântâmpinaţi culegerea informaţiei de la  „biscuiţi“ şi datele legate de aceasta în utilizarea site-ului (inclusive IP adresa dvs.) lui Google, precum şi prelucrarea acestor date din  Google.

§14. Politică şi confidenţialitate
În ce priveşte politică de confidenţialitate şi deservirea tehnică  www.diana-ltd.com  (numit în continuare „Magazin“) răspunde firma „Diana”SRL cu sediul: Republica Bulgaria, or.Blagoevgrad, piaţa G.Izmirliev №15, еt.1, biroul 5, înregistrata la Agenţia Registrului posesoare al numărului de identificare  811187662, CUI TVA BG811187662 şi numită în continuare „Proprietar“.
Proprietarul culege şi păstrează numai datele necesare ale persoanelor care folosesc paginile Internet Magazinului online („Utilizatori“). Concomitent cu această el are grija informaţia despre Utilizatori să nu ajunge terţilor persoane. Aceasta este dorinţa noastră că Utilizatorii noşti să fie liniştiţi că datele personale ale acestora sunt apărate respectând în acelaşi timp şi dispoziţiile legale.
Toţi salariaţi firmei „Diana”SRL sunt obligaţi să nu divulge informaţie care au cunoscut-o în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă şi care se refera la Clienţii firmei.  
„Diana”SRL asigura Clienţilor Magazinului un acces total până la datele lor personale precum şi posibilitate pentru schimbarea acestora sau înlăturarea în orice moment.
Clientul Magazinului poate în orice moment să înlătureze account-ul său sau  să renunţe obţinerea de informaţie prin poşta electronică. În panoul administrativ în site Clientul va găsi toate  instrumentele necesare de administrare profilului său de utilizator  şi comenzile, inclusiv va primi la fel şi posibilitate de a verifica istoria comenzilor sale şi plăţile legate de aceştia.  
Înregistrarea pe www.diana-ltd.com este legată de o cantitate de date limitată şi este complet gratuită şi voluntară. Completarea datelor e o chestie de o dorinţă liberă  şi o alegere înţeleasă de Utilizator. Înaintarea datelor incomplete şi incorecte poate aduce la imposibilitatea de a se realiza o anumita comandă.
Datele înaintate în timpul înregistrării se prelucrează numai cu aprobarea Utilizatorului. Prin completarea datelor care sunt o bază în realizarea comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul  pentru publicarea datelor personale în bazele de data a magazinului, precum şi pentru prelucrarea acestora din partea Proprietarului în vederea realizării comenzii, inclusiv la verificarea datelor legate de comanda, precum şi  cu informarea despre etapele legate de realizarea comenzii  şi totodată în scopul trimiterii altor informaţii legate de Magazin şi oferta acestuia.  Înaintarea datelor personale din partea Cumpărătorului este voluntară, dar în caz de refuz privind acordarea acestor date, acest lucru poate aduce la imposibilitatea privind înaintarea comenzii.
La înregistrarea pentru obţinere buletine periodice a Magazinului, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru adăugare adresa sa şi poşta electronică (e-mail) la lista destinatarilor de buletine a Magazinului. Toate adrese e-mail trimise Proprietarului, în conformitate cu Legea privind apărarea datelor personale  nu vor fi acordate terţilor persoane. Puteţi întotdeaună să renunţaţi de a primi buletine prin Internet pagina www.diana-ltd.com
Prin includerea dvs. în baza noastră de date ni se oferă posibilitatea să facem o cercetare de marketing  pe baza căruia vom vizualiza necesităţile Utilizatorilor, iar aceasta va aduce la o poziţionare mai bună a Magazinului şi ofertele acestuia. Iar aceasta din partea sa va ridica competenţa şi informarea operatorului Magazinului.

§15. Dispoziţii finale
15.1. Toate datele tehnice şi descrieri ale produselor publicate pe paginile Magazinului corespund informaţiei dată de producător. Noi nu purtăm răspundere pentru acordarea parametrelor şi caracteristicilor bunurilor în mod greşit sau schimbarea brusca ale acestora din partea producătorului. Magazinul îşi păstrează dreptul pentru o posibilă admitere de greşeli în descrierea produselor. Fotografiile sunt exemplare şi servesc la prezentarea modelelor prezentate în ele.  Urmează a se lua în vedere că Magazinul vinde numai anvelope, iar jantele sunt folosite numai pentru vizualizarea produselor. „Diana”SRL nu poartă răspundere pentru fotografii şi descrieri publicate la produse separate.  
15.2. Descrierea produselor şi fotografiile acestora sunt luate din baza de date care este proprietatea lui  „Diana”SRL. Se interzice orice folosire de informaţie pentru produsele în scop comercial  extrasă din baza de date lui„Diana”SRL.
15.3. Firma „Diana”SRL nu poartă răspundere legată de întreruperea legăturii cu Internet Magazinul online din motive tehnice  (deservire, revizie, schimb de tehnica etc. sau din alte motive care nu depind de ea.
15.4. Prezentele Condiţii generale intră în vigoare din ziua publicării acestora pe paginile Magazinului având adresa: www.diana-ltd.com şi sunt valabile pentru un timp nedeterminat.  
15.5. Amănuntele privind activităţile neenumerate mai sus legate de realizarea serviciilor Magazinului sunt descriese la restul părţilor portalului şi fac o parte integrantă din  „Condiţiile Generale“.
15.6. „Diana”SRL îşi păstrează dreptul să schimbe prezentele „Condiţii generale“. Orice schimbări vor intra în vigoare de la data publicării acestora pe paginile Magazinului.  Comenzile înaintate înainte de data introducerii schimbărilor la prezentele  „Condiţii generale“ se realizeză pe baza înregistrărilor care au fost valabile din ziua înaintării comenzii.
15.7. Pentru cazurile care nu sunt reglementate din prezentele „Codiţii generale“, se aplica dispoziţiile respective ale legislaţiei Bulgare  şi alte acte şi legi  având legătură la activitatea şi funcţionarea Magazinului online.  
15.8. Pentru aceste „Condiţii generale”, precum şi pentru toate raporturi juridice dintre „Diana”SRL şi Client se aplica Codul de procedură civilă al Republicii Bulgaria  cu excepţie Convenţiei  ONU în ce priveşte comerţul.
 
Aceste condiţii generale sunt valabile prin publicarea lor pe site la data de 15.03.2016